PrE novináROV

Tlačové správy a mediálne informácie

2. august 2022

TZ - San Sebastian

Na stiahnutie

Stiahnuť fotografie
- časť 1

© Mimesis Film,
foto: Richard Hodonický

Stiahnuť fotografie
-časť 2

© Mimesis Film,
foto: Richard Hodonický

Stiahnuť fotografie
zo San Sebastianu

© Festival de San Sebastian,
foto: Gorka Estrada

Stiahnuť fotografie
- Taliansko

© Mimesis Film,
foto: Marta Tagliavia, Donato Aquaro

ILBOEMO

V kinách od 09. 03. 2023